Stilling

Teknisk tester

Har du passion for test, hvor du brænder for at sikre den højeste kvalitet indenfor alle aspekter af softwareudvikling? Til vores sundhedsområde søger vi en teknisk tester.

Vil du arbejde med kritiske it-services og komplekse domæner?

Du vil blive en essentiel medspiller på social- og sundhedsområdet, hvor Arosii løser opgaver, som involverer forretningskritiske systemer med høje krav til sikkerhed og tilgængelighed. Som teknisk tester, vil du komme til at sikre digitale løsninger til gavn for både borgere og fagpersoner.

Du driver kvalitetssikring

Det bliver dit overordnede ansvar at gennemføre test af softwareløsninger for samarbejdspartnere, så vi i fællesskab leverer løsninger af et højt kvalitetsniveau.

Som teknisk tester får du medbestemmelse på måden, der skal arbejdes med automatisering af funktionel test, heriblandt nye processer og teknologivalg. Som teknisk tester skal du være i stand til at identificere, designe og udvikle tests, som vores samarbejdspartnere har behov for.

I hverdagen vil du opleve at blive inddraget i flere projekter, hvor du skal være i stand til at planlægge, udvikle og afvikle test.

Dine opgaver kan se ud, som følger
 • Du etablerer testcases og planlægger tests og prioriterer i tæt samarbejde med interessenter.
 • Du udbygger og vedligeholder den automatiserede regressionstest med nye testcases.
 • Du udbygger og vedligeholder testdata.
 • Du afvikler testcases og sikrer løbende kvaliteten.
 • Du skriver og vedligeholder testdokumentation.
 • Du udarbejder og formidler dokumentation om kvalitet og godkendelser inden release.
 • Hvis performance er noget som har din interesse, er det muligt at få berøring med det.
 • Hvis performance er noget som har din interesse, er det muligt at få berøring med det.
Hvem er du?
 • Du besidder en naturlig nysgerrighed, hvor du bl.a. opsøger viden hos kolleger og kunder om testbehov.
 • Du er en teamspiller, og du glæder dig til at deltage i et team af dygtige udviklere, arkitekter og designere.
 • Vi forestiller os, at du har relevant IT-uddannelse på minimum bachelorniveau i sundhedsteknologi, softwareteknologi, datalogi, ingeniør, datamatiker el.lign.
 • Ideelt set har du erfaring med softwaretest, testværktøjer og -teknikker. Ellers hjælper vi dig med at erhverve dig den, så du med dit gå-på-mod kan løse opgaverne.
 • Vi arbejder hovedsageligt med integrationsplatforme, og du skal derfor have viden om test af API services.
 • Du besidder gode kommunikative egenskaber på dansk – både mundtligt og skriftligt.
Teknisk know-how som stillingen kommer til berøre:
 • Gherkin/Cucumber
 • JSON og XML og backend test
 • Xray i Jira
 • SQL
 • JavaScript
 • Postman, SoapUI eller lignende
 • Jenkins

Hvem er vi?

Hos Arosii er vi stolte over at have en finger med i spillet, når det drejer sig om at udvikle løsninger, som hjælper vores samfund med at udvikle sig i en positiv retning.

Vi har 0 chefer. Til gengæld har vi dannet en kultur omkring medbestemmelse, autonomi, decentralisering og det hele menneske. Du får medbestemmelse i både projekterne og forretningen. Vi holder af vores medarbejdere og støtter op om individet i stedet for en kompliceret karrierevej.

Læs mere om Arosii på arosii.com

Ser du dig selv i jobbet som teknisk tester hos Arosii så send en kort ansøgning og dit CV til job@arosii.dk. Vi vil rigtig gerne hvis du beskriver din personlighed og hvad du fagligt interesserer dig for – kig gerne på listen af arbejdsopgaver og påpeg i din ansøgning, hvilke opgaver som interesserer dig mest. Vi glæder os til at høre fra dig.