Stilling

Testkonsulent

Vil du være med til at sætte retningen for en nyetableret testfunktion, og sætte dit præg på implementering af løsninger til den danske sundheds-IT, heriblandt Coronapas og MitID for Sundhedsdatastyrelsen?

Ønsker du at sætte retningen indenfor den danske IT-sundhed?

Brænder for at sikre den højeste kvalitet indenfor alle aspekter af softwareudvikling? Og trives du med tætte relationer til kunder og samarbejdspartnere? Så er det dig vi søger til vores sundhedsområde.

Arosii løser opgaver, som involverer forretningskritiske systemer med høje krav til sikkerhed og tilgængelighed. Som testkonsulent, vil du komme til at sikre digitale løsninger til gavn for både kunder, borgere og fagpersoner.

Du sætter retningen og driver kvalitetssikring

Det bliver dit overordnede ansvar at planlægge og have ansvar for gennemførsel af test ifm. komplekse softwareløsninger for samarbejdspartnere, så vi i fællesskab leverer løsninger som matcher og højner kvalitetskrav.

Som testkonsulent sætter du retningen for måden, der skal arbejdes med automatisering af funktionel test. Da det er et serviceområde, vi ønsker at styrke skal du opstarte og udvikle nye processer og teknologivalg fremadrettet. Du vil være med til at sætte retningen for Arosiis test-setup med henblik på, hvad der giver mening for vores kunder. Det vil blive din fornemste opgave at samle op og se mønstre i samarbejdspartnernes behov, således at der bliver udviklet langsigtede holdbare løsninger, som spiller sammen med et DevOps mindset med automatisering og CI/CD.

I hverdagen vil du blive inddraget i kundens mange projekter, hvor du skal være i stand til at planlægge, udvikle og afvikle test.

Dine arbejdsopgaver kan se ud, som følger
 • Du udvælger og planlægger, hvilke testaktiviteter og testværktøjer der er relevante, herunder også automatisering af test.
 • Du udarbejder testplaner og kommunikerer dette til kunde og interessenter.
 • Du etablerer testcases og planlægger tests og prioriterer i tæt samarbejde med interessenter.
 • Du udbygger og vedligeholder den automatiserede regressionstest med nye testcases.
 • Du udbygger og vedligeholder testdata.
 • Du afvikler testcases og sikrer løbende kvaliteten.
 • Du skriver og vedligeholder testdokumentation.
 • Du udarbejder og formidler dokumentation om kvalitet og godkendelser inden release.
 • Du assisterer i Release Management, hvori du deltager i agile ceremonier omkring udviklingen.
 • Hvis du har interessen kan du få Test Management relaterede opgaver, hvor du får projektorienterede testopgaver efter behov – herunder review af projekters testplaner og testrapporter.
 • Hvis performancetest er noget som har din interesse, er det også muligt at få berøring med det.
Hvem er du?
 • Du skal have gå-på-modet til at analysere og indgå i dialog med vores kunder om dine fund og løsninger.
 • Du besidder en naturlig nysgerrighed, hvor du opsøger viden om nye teknologier og kundernes behov, samt nødvendig domæneviden.
 • Du er selvkørende, og kan selv definere arbejdsopgaver og eksekvere på dem.
 • Du har mulighed for at arbejde tæt med vores kunder.
 • Du er en teamspiller, og du glæder dig til at deltage i et team af dygtige udviklere, arkitekter og designere.
 • Vi forestiller os, at du har relevant IT-uddannelse på minimum bachelorniveau i sundhedsteknologi, softwareteknologi, datalogi, ingeniør, datamatiker el.lign.
 • Ideelt set har du et par års erfaring med softwaretest, testværktøjer og -teknikker.
 • Vi arbejder hovedsageligt med integrationsplatforme, og du skal derfor have erfaring med eller viden om test af API services.
 • Du besidder gode kommunikative egenskaber på dansk – både mundtligt og skriftligt.
Teknisk knowhow, som du har berørt
 • Erfaring med Gherkin/Cucumber
 • Erfaring med backend test
 • Kendskab til Xray i Jira
 • Erfaring med Postman, SoapUI eller lignende

Hvem er vi?

Hos Arosii er vi stolte over at have en finger med i spillet, når det drejer sig om at udvikle løsninger, som hjælper vores samfund med at udvikle sig i en positiv retning.

Vi har 0 chefer. Til gengæld har vi dannet en kultur omkring medbestemmelse, autonomi, decentralisering og det hele menneske. Du får medbestemmelse i både projekterne og forretningen. Vi holder af vores medarbejdere og støtter op om individet i stedet for en kompliceret karrierevej.

Læs mere om Arosii på arosii.com

Ser du dig selv i jobbet som testkonsulent hos Arosii så send en kort ansøgning og dit CV til job@arosii.dk. Vi vil rigtig gerne hvis du beskriver din personlighed og hvad du fagligt interesserer dig for – kig gerne på listen af arbejdsopgaver og påpeg i din ansøgning, hvilke opgaver som interesserer dig mest. Vi glæder os til at høre fra dig.