Case

App til målstyring og selvudvikling af borgere

Life Motivation (LiMo) app-modulet er et værktøj, som hjælper borgeren og dennes støttepersoner med at opstille mål, følge progression og fejre sine succeser. Borgeren får lyst til at være mere selvhjulpne og kommunen får frigivet ressourcer.

Kunde

Mobilize Me er et konsulenthus, og dattervirksomhed til Arosii, som støtter kognitivt udfordret mennesker i at finde orden og mål i en foranderlig hverdag. Det gør de ved at støtte borgerne via struktur – og målstyringsværktøjer, samt uddanne pædagoger i brugen af værktøjerne.

Branche

Socialområdet

Kunde siden

2013

Løsning

App til målstyring og selvudvikling af borgere

Københavns Kommune (CSBB) har et særligt fokus på, hvordan digitale hjælpemidler kan forbedre levevilkårene for borgere med mental funktionsnedsættelse – som udviklingshæmning, hjerneskade eller udviklingsforstyrrelse. I tæt samarbejde mellem CSBB, Mobilize Me og Arosii har vi udviklet app-modulet til gavn for borgerne og socialområdet.

Brugeren i centrum

LiMo er udviklet i offentligt-privat innovationssamarbejde med CSBB. LiMo er et digitalt, pædagogisk værktøj til voksne borgere med udviklingshæmning eller kognitive udfordringer af forskellig grad. App-modulet er designet og udviklet med viden fra workshops og interviews med støttepersoner og borgeren. Resultatet er et modul som er nemt at bruge og motiverer sine brugere.

I LiMo kommunikeres der ikke ”rundt om borgeren” men med borgeren. Med værktøjet får borgeren mulighed for at træne mod sine mål på en anden måde, hvor borgeren er inddraget i sin egen udvikling.

Iterativ udvikling

Arosii har benyttet en agil iterativ udviklingsproces til løsning af opgaven og har undervejs løbende været i dialog med og holdt planlægningsmøder med CSBB.

Udviklingsprocessen har bidraget til at Arosii tidligt kunne præsentere CSBB for dele af løsningen og få den testet i felten. Dette gjorde at Arosii kunne agere hurtigt på de ting vi blev klogere på undervejs. Fx at borgerne var i stand til at bruge en tidlig prototype af app’en som det faglige personale ikke troede de ville kunne anvende. Det betød at CSBB hurtigere kunne komme i gang med afprøvningen af appen end ellers antaget, og samtidig kunne vi i fællesskab få fundet den rigtige retning for den videreudvikling af Mestringsværktøjet.

Udfordring
 • Ønske om at lette, effektivisere og højne kvaliteten i arbejdsgange inden for socialområdet med  fokus på forbedring af borgernes kompetencer, inddragelse og selvhjulpenhed og derved kunne kvalificere dokumentation af indsats.
Analyse
 • Resultaterne af et feltstudie hos CSBB gav brugerindsigt, som understøtter deres arbejdsgange på botilbuddet. Det blev anvendt i dialogen med CSBB for at få udviklet et  brugeroverblik sammen med Arosii.
 • Analyse af forretningsbehov og brugerbehov
Løsning
 • Udvikle personas, user stories, scenarier, storyboard baseret på feltstudie og forretningsbehov.
 • Et ratingsystem, hvor borgeren kan tildele sig selv stjerner, når han/ hun arbejder med sine mål.
 • Borgeren kan alene eller sammen med sine støttepersoner opstille mål for sig selv. Hvert hovedmål kan opdeles i mindre delmål, således at borgeren ofte oplever succes.
 • Udover bostøttepersoner, og andet fagpersonale, kan borgeren tilknytte sit personlige netværk, som kan følge med i udviklingen.
Resultat
 • Når borgeren selv kan dokumenterer sin indsats, øges ejerskabet og bevidstheden om egen udvikling.
 • Bostøtte og pædagoger kan klare en større del af dokumentationen sammen med borgeren og samtidig øge kvalitetet, hvilket betyder, at de skal sidde mindre på et kontor – væk fra borgeren.
 • Ved at aktivere borgerens personlige netværk, fremmer LiMo socialiseringen og sikrer en højere respons på borgernes bedrifter. Det personlige netværk giver samtidig borgeren en særlig/ekstra støtte til at opnå sine mål.
 • Med LiMo hjælpes borgeren til at blive mere selvhjulpne, hvilket frigiver faglige ressourcer i kommunen. Det er vindende scenarie for begge parter, da kommunen kan benytte de frigivne midler til at hjælpe borgeren på anden vis.