Case

Arkitekturbistand og QA ifm. Coronapas

I tæt samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen og leverandører, har Arosii bistået med arkitekturrådgivning, sikret kvaliteten af Coronapas og sørget for en smidig implementering på den Nationale Service Platform.

SDS

Sundhedsdatastyrelsen skaber sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for sundhedsvæsnet. Sundhedsdatastyrelsen fremmer sundheden ved at udstikke fælles strategier, it-arkitektoniske retninger og koordinere den overordnede digitalisering af sundhedsvæsenet. De arbejder med digitale sundhedsplatforme såsom Fælles Medicinkort (FMK) og Den Nationale Serviceplatform (NSP).

Sundhedsdatastyrelsen er opgavestiller og var involveret i Coronapas på mange fronter heriblandt arkitektur og godkendelse af udvikling inden idriftsættelse.

Branche

Sundhed

Kunde siden

2006

Løsning

Arkitekturbistand og QA ifm. Coronapas

Målet stod klart. Indenfor tre måneder skulle Coronapas udvikles og implementeres på Den Nationale Service Platform, som en del af en større plan, således danskerne kunne benytte sig trygt, sikkert, stabilt og nemt af Coronapas.

Arosii står i midten som teknisk bindeled og overbliksindehaver for projektets mange interessenter; Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Digitaliseringsstyrelsen, Trifork, NetCompany, Testhuset og Netic. Vores viden er forankret i Den Nationale Service Platform med bred kendskab i dens arkitektur og dyb indsigt til samtlige komponenters arkitektur og kode. Vi er derfor med end-to-end for at sikre så smidig en udvikling og implementering af Coronapasset, som muligt. Helt konkret yder vi arkitekturrådgivning, designassistance, kvalitetssikring samt teknisk assistance til vores continuous integration og continuous delivery setup på NSP.

En samarbejdsplatform

I et højpolitisk projekt som Coronapas, hvor alle interessenter har meget på spil, er det essentielt at skabe et tillidsfuldt samarbejde med særligt fokus på ærlighed og åbenhed. Som teknisk bindeled og overbliksindehaver stod vi i midten for at sikre og katalysere sådan en samarbejdsplatform.

Først faciliterede vi de formelle kommunikationskanaler ved at oprette kanaler for alle involverede parter. Alle skulle være i stand til at få fat i alle, og alle skulle løbende kunne følge med i projektets fremskridt. Transparens værende et nøgleord. Udover åbne og transparente kommunikationskanaler, er samtaler om fremskridt og løbende teknisk sparring en vigtig faktor for at kunne støtte hinanden og sikre dag-til-dag tryghed blandt alle interessenter.

Øjnene på bolden

Andet led i udviklingen af en samarbejdsplatform, handlede om at gå forrest i den ærlige og åbne kommunikation, for at sikre at øjnene altid var på bolden. Vi rådgav ifm. den initielle arkitektur, og gav løbende feedback og reviews på design og udvikling af det udviklende arbejde.

Det har været vores fornemste kommunikationsopgave, at balancere på den hårfine grænse mellem diplomati og hudløs ærlighed. Og selv når grænserne blev krydset, hvilket er uundgåeligt i et højpolitisk overvåget projekt, løste den etablerede åbenhed og ærlighed konflikterne hurtigt, således udviklingen kunne fortsætte. Samarbejdsplatformen virkede, og alle parter har været en stor medvirkende faktor i opretholdelse af den.

Det tekniske sammenspil

Arosii’s særlige bidrag til udviklingen og implementering af Coronapas ligger i (1) vores evne til at favne bredt og sikre overblik og samarbejde, og (2) samtidig favne dybt og give sparring på arkitektur, løsningsdesigns såvel kode. Denne kombination er med til at sikre det tekniske sammenspil som skal være til stede når flere leverandører og interessenter skal samarbejde effektivt og løsninger skal implementeres smidigt. Førstnænvte kompetence kom til god brug som beskrevet under “En samarbejdsplatform” og “øjnene på bolden”. Sidstnævnte kompetencer blev essentiel under udviklingen af Coronapas backend.

Ved Coronaspas backend var der brug for løbende sparring ifm. arkitekturen og integration til Den Nationale Service Platform. Coronapas er en app som skal bruges af 6 mio. borgere dagligt. Det var væsentligt at vi afkoblede ældre sundhedsfaglige systemer, da de aldrig har været beregnet til at levere data i så høj en frekvens. Til gengæld implementerede vi nye services som sikrer, at der kan skaleres til højfrekvent brug, således at danskerne kan bruge Coronapas i deres hverdag.

Takket være en enorm indsats af alle involverede parter har Coronapas kørt meget stabilt og sikkert, med et velfungerende brugerdrevet design. Noget vi alle har nydt godt af i løbet af sommeren 2021.

Udfordring
 • Arosii skulle sikre kvaliteten af Coronapas således det kunne integreres nemt og hurtigt på Den Nationale Serviceplatform.
 • Med teknisk overblik skulle Arosii sikre et gnidningsfrit end-to-end samarbejde på tværs af interessenter.
Analyse
 • Analyse af initiel arkitektur efterfulgt af rådgivning og inputs til arkitekturen samt udbudsmaterialet.
 • Løbende analysere design og kode fra udviklingsleverandørerne af både back-end og front-end ifm. Coronapas.
Løsning
 • Rådgivning og assistance med arkitekturudvikling for SDS.
 • Kvalitetssikre arkitekturen og give specialiserede tekniske inputs med det primære formål at afkoble ældre systemer for at integrere et system på NSP som kunne skalere til et set-up som 6 mio danskere skal bruge i deres hverdag.
 • Et agilt samarbejdssetup med fokus på mange og ofte “touch base” med en ærlig, åben og tillidsfuld dialog.
 • Design og implementation af deploymentfasen af den bagved liggende Covid-19 borgerservice, som håndterer 6 mio. Danskeres brug og data af Coronapas.
 • Design og dimensionering af de miljøer som Coronapas kører på på NSP.
 • Review og kvalitetssikring (QA) af design og kode af Coronapas.
 • Kvalitetssikre arkitekturen med det primære mål at afkoble de ældre systemer MiBa og DDV og tilbyde noget der kan skalere, som 6 mio. danskere skal bruge i deres hverdag.
 • Udvikling af performancetest og kørsel af performancetest for at sikre de krav som SDS vurderede var nødvendigt for stabil drift.
 • DevOps, hvor Arosii sikrer kort afstand mellem udvikling og drift.
 • Rådgive, assistere og yde support hos driftslevenrandør i testmiljønerne og i produktion.
 • Ekstra support (udenfor arbejdstid) efter Coronapas var idriftssat for at sikre stabiliteten og uhensigtsmæssige udfordringer.
Resultat
 • Skalerbare miljøer som håndterer 6 mio. Danskeres brug af Coronapas systemet.
 • Hurtig udvikling og implementering af Coronapas.
 • Et stabilt system, som er bygget til at håndtere flere hundrede request i sekundet.