Case

Nationalt Administrations Modul

Med den nye webklient, NADM, kan administrativt personale udfylde borgerens valg omkring organdonation og behandlings- og livstestamenter.

Kunde

Sundhedsdatastyrelsen

Branche

Sundheds-it

Kunde siden

2006

Løsning

Nationalt Administrations Modul (NADM)

I tæt samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen (SDS) har AROSII udviklet en adminitrativ webklient til håndtering af sundhedsregistreringer på vegne af borgere, der ikke ønsker eller kan benytte de digitale løsninger på sundhed.dk.

Løsning

Vi har udviklet en forretningsunderstøttende løsning, der anvender eksisterende nationale sundhedsfaglige services, ud fra specifikke sundhedsfaglige behov med inddragelse af SDS’ projektansvarlige og sundhedsfaglige brugere ifm. kravanalyse, løsningsdesign, kvalitetssikring og ændringsønsker.

Med løsningen kan administrative medarbejdere udfylde borgerens valg omkring organdonation og behandlings- og livstestamenter .

Udvalgte teknologier

Front-enden er udviklt med standard open source teknologi, hvor Angular med TypeScript som programmeringssprog er anvendt som web-applikations framework. Back-end er udviklet under hensyn til “NSP husregler” med de teknologivalg og retningslinjer der er udstikket heri, konkret betyder det udvikling af Java web-applikation til Docker containers.

Brugerinddragelse

Et væsentligt succeskriterium var genkendelighed fra FMKs design (look’n’feel). Derfor blev den første milepæl for udviklingen en visuel prototype af NADM brugergrænsefladen med mock data til tidlig inddragelse af brugerne. Efterfølgende er hver delleverance blevet frigivet til brugerne i testmiljøet for at få løbende feedback og ændringsønsker undervejs i udviklingsforløbet. Løsningens forretningskrav blev hermed gradvist specificeret i detaljer sammen med brugerne og den produktansvarlige hos SDS.

Test

AROSII benyttede Test Driven Development (TDD) og Behavior Driven Development (BDD), hvor testcases løbende skrives under udviklingen som unit-, regressions-, integrations- eller accepttest. Der blev benyttet JUnit til back-end, Jasmine til front-end og Cucumber til end-to-end test. Jasmine og Cucumber anvender begge Gherkin syntax til BDD scenarier (Given/When/Then), som tillader udviklere, produktansvarlige og anvendere at dele en forståelse af den forventede adfærd og udforme testcases i samarbejde.

Kodeinspektion blev anvendt ifm. kvalitetssikring af den udviklede kode, og alle testcases blev versioneret i NSPs versionskontrol (Git), og er således altid synkroniseret med det udviklede, hvorved sporbarhed sikres. Testcases afvikles automatisk på CI/CD miljø (Jenkins) og testrapporter genereres automatisk på daglig basis. Sammen med testafviklingen udføres statisk kodeanalyse ved hjælp af SonarQube, SonarLint og ESLint, hvilket medvirker til løbende at sikre en ensartet høj kodekvalitet.

Resultat

NADM blev udviklet på baggrund af behovene fra det administrative personale og er nu i produktion til stor gavn for den udvalgte gruppe. Et skalerbart system, som AROSII sammen med Sundhedsdatastyrelsen kommer til at videreudvikle i takt med at behov og ønsker dukker op.