Case

QA rådgivning af Vaccinations-bestillingsindlæser

QA rådgivning som sikrede bedre samarbejde, højere kodekvalitet, og hurtigere implementering af vaccinationsbestillingsindlæser

SDS

Sundhedsdatastyrelsen skaber sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for sundhedsvæsnet. Sundhedsdatastyrelsen fremmer sundheden ved at udstikke fælles strategier, it-arkitektoniske retninger og koordinere den overordnede digitalisering af sundhedsvæsenet. De arbejder med digitale sundhedsplatforme såsom Fælles Medicinkort (FMK) og Den Nationale Serviceplatform (NSP).

Sundhedsdatastyrelsen er opgavestiller og var involveret i vaccinationsindlæserens arkitektur og godkendelse af udvikling inden idriftsættelse.

Branche

Sundhed

Kunde siden

År 2006

Løsning

QA af vaccinationsbestillingsindlæser

I et tidspresset, tæt og vellykket samarbejde mellem sundhedsbranchens dygtigste organisationer blev komponenten vaccinationsbestillingsindlæseren udviklet og implementeret. Arosii bidrog med teknisk rådgivning, kvalitetssikring og var bindeled mellem Sundhedsdatastyrelsen, Statens Serum Institut, Testcenter Danmark og eksterne komponentleverandører igennem hele forløbet.

Bindeleddet i et komplekst samarbejde

Inden for få uger blev vaccinationsindlæseren designet, udviklet og idriftsat, hvilket krævede et yderst tæt samarbejde mellem alle parter. Sundhedsfaglighed, politik og jura skulle korrelere med effektiv teknisk udvikling inden for en meget kort tidshorisont.

Arosii har været bindeleddet mellem Sundhedsdatastyrelsen, Statens Serum Institut, Testcenter Danmark og de eksterne komponentleverandører, hvis opgave har været at udvikle vaccinationsindlæseren. Det har været vores fornemmeste opgave at flette to verdeners kompetencer, sprog og abstraktionsniveau sammen til et fælles sprog.

Arosii bidrager med et DevOps mindset, hvilket i dette tilfælde betyder at sikre en samarbejdende, gnidningsfri og inddragende proces mellem design → udvikling → drift.

Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut har fået oversat teknik således at de var i stand til at træffe den rette forretningsbeslutning ud af et sæt af muligheder. Med korte deadlines har vi fået opklaret misforståelser og synkroniseret mellem alle parter, så der kunne træffes hurtige og gode beslutninger.

“Vaccinationsbestillingsindlæseren er en nyudviklet komponent, som er en central service i den digitale vaccine-infrastruktur ifm. covid-19. Vaccinationsbestillingsindlæseren filtrerer og beriger borgernes stamdata således at det er muligt at distribuere korrekte borgerdata til det danske vaccinationsregister. Det danske vaccinationsregister er en elektronisk løsning som ejes af Statens Serum institut, og de bruger dataene til at få oprettet et vaccineforløb til borgeren.”
Jannik SteenEngineering · Security & Integration · Virtualization

Samarbejdet mellem komponentleverandøren og Arosii har været defineret af tæt sparring gennem hele forløbet. Med vores erfaring og indsigt i Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Instituttets målarkitektur samt infrastrukturen på den nationale serviceplatform, har vi assisteret komponentleverandøren med udviklingen således at det hurtigere kunne implementeres og idriftsættes. Slutteligt har vi haft en central rolle i at koordinere tekniske aspekter mellem komponentleverandør og driftleverandøren.

Med et fælles mål og en god samarbejdsproces opnåede vi et yderst vellykket resultat.

Udfordring
 • Udvikling af vaccinationsbestillingsindlæser på meget kort tid uden at kompromittere kvalitetssikring.
 • Mange interessenters forskellige videnspunkter, som skulle bindes sammen. Heriblandt særligt den tekniske viden omkring systemerne som varierede meget.
Analyse
 • Undersøgelse af behov hos alle interessenter for at sikre, at de har tilstrækkelig viden om den nationale service platform og end-to-end processerne som skal sikre en gnidningsfri idriftsættelse.
 • Finde frem til den bedst mulige samarbejdsform for at sikre kvaliteten af vaccinationsbestilingsindlæseren.
 • Dybdegående analyser af designløsning for at assistere Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut i den tekniske retning for vaccinationsbestillingsindlæseren.
Løsning
 • Assisteret med opgavestillelse i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen.
 • Kvalitetssikring af al udvikling i gennem hele udviklingsforløbet. Kvalitetssikringen bliver håndteret løbende som udviklingen skrider frem for at sikre en smidig overgang til produktion senere i forløbet.
 • Anbefalinger til valg af kodebase
 • Få det testet og leveret hele vejen til produktion.
 • Fejlsøgning på tværs af test og produktionsmiljøer
 • Review af kode med efterfølgende forslag til hvordan fejl skal rettes og optimering af koden
 • Udarbejdelse og offentliggørelse af dokumentation.
 • Udarbejde skabeloner til brug for Testcenter Danmark ifm. indsendelse til vaccinationsbestillingsindlæseren.
 • Koordinere tekniske aspekter mellem komponentleverandørerne og driftsleverandøren.
Resultat
 • Hurtig og effektiv udvikling og idriftsættelse af vaccinationsbestillingsindlæseren, så anvendere og borgere får gavn af produktet.
 • Et gnidningsfrit samarbejde på tværs af alle interessenter, hvilket højner kvaliteten af produktet.
 • Hurtigt, produktivt og effektivt udviklingsarbejde, som skyldes ensartet forståelse af løsningsdesign på baggrund af mange synkroniseringer mellem interessenter.
 • Et vellykket samarbejde med komponentleverandørerne med et godt samspil af vision og pragmatiske løsninger.
 • Styrket samarbejde på tværs af interessenter, hvilket sikrer langtidsholdbare samarbejder til fremtiden.