Region Midtjylland

Udvikling og arkitekturrådgivning ifm. nyt fællesregionalt system til praksisområdet

Erstatning af et 30 år gammelt og veletableret fællesregionalt system er ikke hverdagskost for Region Midtjylland. Ved at have fokus på skalérbarhed, de rette integrationer og modernisering af LUNA systemet, er vi kommet i mål med en løsning, som er taget i brug i de fem regioner.

Kunde

Region Midtjylland

Branche

Sundheds-it

Kunde siden

2021

Løsning

Udvikling og arkitekturrådgivning ifm. nyt fællesregionalt system til praksisområdet

Roller i projektet
 • It-arkitektur
 • Løsningsdesign
 • Softwareudvikling
 • Kvalitetssikring

Regionerne er i færd med at etablere et nyt fællesregionalt system til administration af praksisområdet. En opgave, der omfattede udfasning af det eksisterende sygesikringssystem, Notus, som byggede på forældet teknologi og var blevet utroligt dyrt at vedligeholde.

Det nye system tager udgangspunkt i en eksisterende løsning hos Region Midtjylland (Region Midt), LUNA, der har været i drift siden 2011.

Region Midt valgte i starten af 2021 AROSII som leverandør og samarbejdspartner til LUNA-programmet pga. af vores store erfaring med kritiske og komplekse it-systemer på alle niveauer i sundhedssektoren, hvor domæne- og teknisk viden anvendes i et samarbejde med mange interessenter. Erfaringer som Region Midtjylland ønskede at trække på ifm. udfasningen af sygesikringssystemet Notus, der havde eksisteret i 30 år.

AROSII har bidraget med arkitekturrådgivning, udvikling og integration til en løsning som sikrer, at regionerne også i fremtiden kan administrere praksissektoren i henhold til gældende overenskomster og lovgivning. LUNA anvendes i dag af alle fem regionerne, og regionerne har nu et system, som er skalerbart og nemt at vedligeholde.

Udfordring
 • Notus – det fællesregionale system til administration af praksisområdet, der havde eksisteret i 30 år byggede på forældet teknologi, som var dyrt at vedligeholde. Ifm. udskiftningen af Notus skulle data flyttes sammen med CPR-, yder- og sikrede registre til det nye systems DB2 database.
Analyse
 • Analyse af datamodeller og sammenhænge for derigennem at kunne verificere DB2 databasedesign før datamigreringen blev udført.
Løsning
 • Udvikling af afregningsfunktionalitet til regionerne.
 • Udvikling af overenskomst-modul til styring af aftaler, ydelser og takster, der afløser for Praksis- og Afregningsportalen (PAP) på Sundhed.dk
 • Udvikling af funktionalitet til understøttelse af KOMBIT’s sygesikringsløsning og den fremtidige løsning af borgerservices håndtering af borgernes lægevalg (valg af yder).
  Arosii har stået for udviklingen af back-end til denne funktionalitet i Java og selve integrationen til borger.dk, så “Valg af egen læge” kan vises der.
  Under udviklingen af funktionaliteten har vi arbejdet tæt sammen med leverandøren til borger.dk, så det blev sikret at back-end og front-end kom til at hænge sammen.
 • Integrationer til tredjepart fx NSP og Services bus.
 • Modernisering af LUNA-løsningen, fx blev den eksisterende applikationsserver erstattet med Wildfly, en grundlæggende ændring af platformen, og anvendelse af SonarQube til kontinuerlig statisk kodeanalyse, som løfter kodekvaliteten og generelt forbedrer projektets vedligeholdbarhed.
 • Etablering af et Continuous Deployment setup med brug af Docker og Ansible, nye testmiljøer og driftsmiljø til LUNA-løsningen med fokus på at sikre skalerbarhed, robusthed og sikkerhed.