Selvledende arbejdsplads

Åbent samarbejde

Hos Arosii er sparring og samarbejde en integreret del af hverdagen i teamet ligesåvel som på tværs af teams. Hos os er det legende let at hente sparring fra sidemanden uanset om denne er involveret i samme projekt eller ej, har samme opgaver eller er din CEO.

Åben samarbejdskultur hos Arosii

Stærke menneskelige relationer til kolleger

Vi har det sjovt sammen, er tætte og tør åbne os op overfor hinanden. Det medfører utroligt stærke menneskelige relationer, hvor tillid står øverst på succes-skamlen. Vi har tre fokuspunkter når vi taler om tillid. (1) Empati (2) Logik og (3) autencitet. Hos Arosii skal vi være hele mennesker, da det giver samarbejde med færre misforståelser, kollegial støtte og ansvarlighed.

Tvær-funktionelt samarbejde

Som medarbejder er man fast allokeret til et projekt, men der gives plads til at udfolde sig på andre projekter når der er opgaver som matcher interesse og kompetencer.

Indsigt i flere projekter gør det nemt at få og give kvalificeret sparring med mange kolleger. Det giver også høj diversitet i opgaverne i løbet af året.

Friheden til at dele information og idéer med kolleger

Viden skal deles og indhentes blandt kolleger, da det er en nem måde at blive dygtigere og klogere på. Hos Arosii skal det være muligt at dele sine idéer med den tætteste tilfældige kollega, og vores tværfunktionelle samarbejde muliggør dette. Alle har indsigt i flere projekter og kan derfor give kvalificeret feedback.

Høj transparens blandt kolleger og projekter sikrer at idéer og løsninger er nemme at tilgå og få viden om. Det kan være via tvær-faglig “code review”, åbne løsningsdesigns på Confluence eller god feedback mellem kolleger. Ligegyldigt metoden har vi hos Arosii en åbenhed og lyst til at dele information og idéer i teams og på tværs af teams.

To-vejs feedback mellem kolleger

I en hverdag uden ledere, er det vigtigt at have to-vejs feedback mellem kolleger – og der er ingen begrænsninger af temaer. Feedbacken kan være teknisk og/eller involvere personlige kompetencer. Vi øver os meget i at være nærværende og stille hinanden spørgsmål, således at vi bedre kan rådgive og coache hinanden.

Medbestemmelse i beslutninger

Alle uanset encinitet eller erfaring opfordres til at bidrage med holdninger når der skal træffes beslutninger. Det kan bl.a. være i forbindelse med løsningsdesigns, “code review”, metode tilgang, indretning af kontorfaciliteter, rekruttering, forretningsstrategi eller it-arkitektur. Der er ingen begrænsninger.

Vi har tillid til hinandens kompetencer – personlige som faglige – og det gør os i stand til at trække på hinanden når der skal træffes gode beslutninger.

Teknologi som understøtter ovenstående

For at understøtte et åbent samarbejde undersøger vi hele tiden værktøjer, som kan hjælpe os. Det kan være bitbucket, Confluence, Miro, Google Drive, Neatro og mange andre. Nogle værktøjer bruger vi på tværs af projekterne, mens andre er opgavespecifikke. Hvert projekt og samarbejdskonstellation er unikt og derfor er der frihed til at tilføje de værktøjer som understøtter samarbejdet her.