Viden

Et meningsfuldt samarbejde med Mobilize Me

Samarbejdet mellem Mobilize Me og Arosii er historien om de to direktører René og Morten som krydser veje og danner fælles front i ønsket om at omdanne en frustrerende situation til en positiv omvæltning af, hvordan udfordrede unge mennesker støttes og ses som hele mennesker.

René, direktør hos Mobilize Me og Morten, CEO hos Arosii havde ud fra hver sin baggrund oplevet, at kognitivt udfordrede mennesker ikke fik den hjælp som var nødvendig for at kunne leve og træffe gode beslutninger for deres liv.

Når frustrationer skaber ambitioner

René oplevede på tætteste hånd, hvordan hans søn følte sig anderledes pga. tunge, stigmatiserede plastikposer med piktogrammer som skulle bruges til at afhjælpe hans kognitive udfordringer.

"Idéen til Mobilize Me blev skabt for at undgå stigmatiserende piktogrammer, og i stedet have et værktøj som kan integreres perfekt med hverdagen."
René Brøndberg-BrasDirektør hos Mobiize Me

Han havde fra sin kontakt med den sociale sektor oplevet, hvordan borgere blev tabt i overgangene i deres liv. Der var ikke sammenhængende kontakt mellem samfund og den udfordrede borger når denne overgik fra eksempelvis folkeskole til gymnasiet eller fra gymnasiet til videreuddannelse. Og når borgeren fyldte 23 år og blev kategoriseret som voksen blev mange tabt på gulvet. René ønskede at levere en livslang hjælp, som ikke var båret af papirtunge artefakter og dermed kunne glemmes og forsvinde. Ud fra dette ønske udviklede René skelettet til Mobilize Me.

På den anden side af bordet sad Morten, direktør for Arosii, sammen med sin forretningspartner Claus, midt i udviklingen af appen PlaNet med det formål at fjerne intetsigende statusmøder mellem borger og støtteperson og i stedet skabe en tæt kontaktflade knyttet til meningsfuld sparring og forbedrede handlingsmønstre. Morten havde ligesom René oplevet, hvordan samfundet mistede grebet om borgeren under skelsættende skift i livet. Skift hvor borgerens nærmeste normalvis vil træde i karakter og støtte, men hvor denne kontakt ikke er til stede. Borgerens primære kontakt er i stedet en medarbejder hos kommunen. Med PlaNet ville det være muligt for kommunen at bibeholde kontakten til borgeren løbende og endda efter denne fyldte 21 år med samme antal ressourcer som tidligere.

"Med PlaNet ville det være muligt for kommunen at bibeholde kontakten til borgeren løbende og endda efter denne fyldte 21 år med samme antal ressourcer som tidligere."
Morten KvistgaardCEO hos Arosii

Fra hvert deres udgangspunkt krydsede René og Mortens veje og det stod hurtigt klart at de havde samme ambitioner for at forbedre livet hos udfordrede mennesker i vores samfund. Nu skulle der handles på ambitionerne!

Etablering af strategisk partnerskab

Ud fra et fælles værdisæt om at udvikle det hele menneske indgik Mobilize Me og Arosii  i et strategisk partnerskab i 2013.

Med hjertet i den pædagogiske kognitive faglighed ønskede Mobilize Me at så sine frø og dyrke dem til et produkt som kunne støtte mange og med it-forretningssparring fra Arosii udviklede vi i samarbejde en app til gavn for både borgeren og støttepersonerne for at forbedre borgerens livskvalitet.

Arosiis primære funktion som partner for Mobilize Me er at gøre Mobilize Me gode ved at inddrage deres kompetencer, faglighed og kendskab til borgerens hverdagsbehov således appen er brugerorienteret og  fagligt funderet og dermed hjælper ud fra de rette parametre. Derudover støtter vi med at sætte it i en forretningskontekst ved at have fokus på skalérbarhed, sikkerhed, datahåndtering, teknologiske valg og drift.

Samarbejdet bar hurtigt frugt og i 2014 blev der indgået aftaler med Autismecenter Syd fra Aabenraa og Cognita i Norge.

Vi fortsætter med at bringe værdi til hinanden

Etableringen af samarbejdet er til stadighed meningsfuldt og det er kun eskaleret. Samarbejdet har ligevægtigt it som forretningsmæssig karakter og sparringen mellem os er på strategisk såvel operationelt niveau og finder sted dagligt.

Mobilize Me er i dag seks mand og yder adskillige services fra apps til uddannelse og støtter mange borgere hverdag. Ambitionen er den samme og det er en fornøjelse at mærke hvilken forskel vores samarbejde har bidraget til i vores samfund.