Selvledende arbejdsplads

Vi “sliber øksen”

At “slibe øksen” er blevet et udtryk vi bruger internt når det er tid til at lære og videreudvikle på måden vi arbejder på i Arosiis organisation. Vi ser os som en lærende og tænkende organisation, hvor vi konstant udvikler os ud fra de inputs som alle medarbejdere bidrager med. Og medarbejderne er kernen her. Vi vælger nemlig at slibe øksen lige præcis der, hvor det giver mening, og det ved medarbejderne bedst – ikke en CEO, partnerne eller bestyrelsesformanden.

Alle medarbejdere har mulighed for at bidrage til at slibe øksen, hvad enten man ønsker at videreudvikle på kollegers kompetencer, videreudvikle på måden vi videndeling eller videreudvikle på salgsprocesser. Vi værner om, at alle kan bidrage med gode idéer og har mulighed for at teste sin idé.

Når vi skal teste og lære, hiver vi eksperimenter frem som det vigtigste værktøj i jagten mod videreudvikling. For at læring skal være nemt ønsker vi at det skal være nemt at komme i gang, og derfor eksperimenterer vi i 4-8 uger med idéen og følger op med en evaluering. Hvorvidt eksperimentet ender i en implementering, som gør en forskel for individet, projektet eller forretningen kan vi kun håbe på. Til gengæld ved vi at der altid er læring at hente ved at eksperimentere, og det er hele pointen. Det handler om at lære og videreudvikle os 1% hver dag. Nogle vil kalde det et “growth” mindset. Vi kalder det “slibe øksen”.